Kuriozity

Uran a pásmo asteroidů

Nechť v je vzdálenost od Slunce měřená kolmo k planetární ose,
v = a cos j, a je hlavní poloosa, j sklon osy planety.

      k  a [AU]  j [ ] |cos j|   v
-------------------------------------------------
Merkur   0   0.39  -2.00  0.999  0.386
Venuše   1   0.72  177.30  0.999  0.722
Země    2   1.00  23.45  0.917  0.917
Mars    3   1.52  23.98  0.914  1.393
Uran    4  19.18  97.86  0.137  2.631
Jupiter   5   5.20   3.12  0.999  5.198
Saturn   6   9.54  26.73  0.893  8.503
Pluto    7  39.44  118.50  0.477  18.949
Neptun   8  30.06  29.56  0.870  26.164

Podle hodnoty v zapadá Uran v pořadí planet do mezery mezi Marsem a Jupiterem.

Pohyblivost planet

Nechť T = sqrt(P*R), kde P je perioda oběhu, R perioda rotace. Pro měsíce s vázanou rotací je T=P=R.

        P     R   T
Země      365.3  0.997  19.1
Mars      687.0  1.026  26.5
Jupiter    4332.6  0.41  42.1
Saturn    10759.2  0.44  68.8
Merkur     88.0  58.64  71.8
Uran     30688.5  0.7  146.6
Neptun    60182.3  0.7  205.2
Venuše     224.8 243.0  233.7
Pluto    90465.0  6.39  760.3

Podle hodnot T je Země nejpohyblivější planetou.


Cycles